Hlavní obsah

klug

Přídavné jménoklüger, klügst-

  1. chytrý, inteligentní člověk ap.ein kluges Kind erziehenvychovávat chytré dítě
  2. chytrý, rozumný, moudrý odpověď ap.j-m einen klugen Rat gebenkomu dát chytrou radu

Přídavné jménoklüger, klügst-

  1. aus j-m/etw. nicht klug werden nebýt z koho/čeho moudrý

Vyskytuje se v

Schaden: Chybami se člověk učí.Durch Schaden wird man klug.

genug: dost starý/chytrýalt/klug genug

aber: Není chytrá, zato ale pilná.Sie ist nicht klug, wohl aber fleißig.

chytrý: chytrá řečeine kluge Rede

moudrý: Moudřejší ustoupí.Der Klügere gibt nach.

zaučit se: Je chytrý, zaučí se rychle.Er ist klug, er arbeitet sich schnell ein.

zvlášť: nijak zvlášť chytrýnicht sonderlich klug

ustoupit: Moudřejší ustoupí.Der Klügere gibt nach.

klug: nebýt z koho/čeho moudrýaus j-m/etw. nicht klug werden