Hlavní obsah

klug

Přídavné jménoklüger, klügst-

  1. chytrý, inteligentní člověk ap.ein kluges Kind erziehenvychovávat chytré dítě
  2. chytrý, rozumný, moudrý odpověď ap.j-m einen klugen Rat gebenkomu dát chytrou radu

Přídavné jménoklüger, klügst-

  1. aus j-m/etw. nicht klug werden nebýt z koho/čeho moudrý

Vyskytuje se v

Schaden: Durch Schaden wird man klug.Chybami se člověk učí.

genug: alt/klug genugdost starý/chytrý

aber: Sie ist nicht klug, wohl aber fleißig.Není chytrá, zato ale pilná.

chytrý: chytrá řečeine kluge Rede

moudrý: Moudřejší ustoupí.Der Klügere gibt nach.

zaučit se: Je chytrý, zaučí se rychle.Er ist klug, er arbeitet sich schnell ein.

zvlášť: nijak zvlášť chytrýnicht sonderlich klug

chytrý: být chytrá hlavaein schlauer/kluger Kopf sein

ustoupit: Moudřejší ustoupí.Der Klügere gibt nach.