Hlavní obsah

überlegt

Vyskytuje se v

überlegen: sich überlegennaklánět se

promyslet: Ich muss es mir noch überlegen.Musím si to ještě promyslet.

promyšleně: überlegt handelnjednat promyšleně

přebrat: Ich muss es mir nochmals überlegen.Musím si to ještě přebrat.

rozmyslet se: Ich muss es mir noch überlegen.Musím se ještě rozmyslet.

rozmyslet si: Überleg es dir gründlich!Pořádně si to rozmysli!

výrazný: j-m haushoch überlegen seinmít výraznou převahu nad kým

hin: hin und her überlegenvšechno důkladně promyslet