Hlavní obsah

einander

Zájmeno

  • vzájemně, navzájem, jeden druhému/druhéhoeinander die Hand gebenpodat si ruceSie helfen einander.Navzájem si pomáhají.

Vyskytuje se v

schenken: sich/einander nichts schenkennic si nedarovat, nešetřit se

einander: einander die Hand gebenpodat si ruce

naproti: Sie saßen einander gegenüber.Seděli naproti sobě.

se, si: Sie sind einander sehr ähnlich.Jsou si velmi podobní.

štěkat: Kläfft einander nicht an!Neštěkejte na sebe.

válčit: Sie bekriegen einander schon lange.Už dlouho spolu válčí.

noc: Dort sagen Fuchs und Hase einander gute Nacht.Lišky tam dávají dobrou noc.

anziehen: Gegensätze ziehen einander/sich an.Protiklady se přitahují.