Hlavní obsah

gegeneinander

Příslovce

Vyskytuje se v

vrážet: V mlze do sebe auta často vrážela.Im Nebel prallten die Autos oft gegeneinander.