Hlavní obsah

gegeneinander

Příslovce

Vyskytuje se v

vrážet: Im Nebel prallten die Autos oft gegeneinander.V mlze do sebe auta často vrážela.

gegeneinander: Hans und Peter kämpften gegeneinander.Honza a Petr bojovali proti sobě.