Hlavní obsah

miteinander

Příslovce

  • společně, spolu si zahrát tenis ap.Wir gehen nach Hause miteinander.Chodíme domů společně.

Das, podstatné jméno~(s)

Vyskytuje se v

verbinden: zwei Bretter mit Leim miteinander verbindenspojit dvě prkna klihem

vergleichen: die Preise (miteinander) vergleichenporovnat ceny

spolu: Mluvili jsme spolu.Wir haben miteinander gesprochen.

spolu: Něco spolu měli.Sie hatten etwas miteinander.

většinou: Většinou spolu vycházeli dobře.Meistens kamen sie miteinander gut aus.

zápolit: Ti dva spolu zápolili.Die beiden rangen miteinander.