Hlavní obsah

spolu

Příslovce

  1. (pohromadě, společně) gemeinsam, zusammenpřijít spolugemeinsam kommen
  2. (navzájem) miteinander, untereinander, zusammenTo všechno spolu souvisí.Das alles hängt zusammen.Mluvili jsme spolu.Wir haben miteinander gesprochen.Něco spolu měli.Sie hatten etwas miteinander.

Vyskytuje se v

držet: držet spoluzusammenhalten

spolu s: Přišel spolu s ostatními.Er kam zusammen mit den anderen.

úzce: To spolu úzce souvisí.Das hängt eng zusammen.

válčit: Už dlouho spolu válčí.Sie bekriegen einander schon lange.

většinou: Většinou spolu vycházeli dobře.Meistens kamen sie miteinander gut aus.

zápolit: Ti dva spolu zápolili.Die beiden rangen miteinander.