Hlavní obsah

mravný

Vyskytuje se v

kodex: přen. mravní kodexethischer Kodex

princip: mravní principdas Moralprinzip

zákon: mravní zákondas Moralgesetz

mravní: mravní zákondas Moralgesetz

nemravný: nemravný člověkein unmoralischer Mensch