Hlavní obsah

verständlich

Vyskytuje se v

Sprache: eine verständliche Sprachesrozumitelná řeč

verständlich: klar und verständlich sprechenmluvit jasně a srozumitelně

dostupný: in verständlicher Form erklärenvysvětlit dostupnou formou

jasně: klar und verständlich sprechenmluvit jasně a srozumitelně

pochopitelně: ein Problem verständlich erklärenvysvětlit problém pochopitelně