Hlavní obsah

begehen

Slovesobeging, h. begangen

  1. etw. Akk chodit po čem po chodníku ap.einen Weg/ein Feld begehenchodit po cestě/poli
  2. etw. Akk projít co úsek cesty, vykonat obchůzku čeho
  3. kniž.oslavit narozeniny ap.
  4. etw. Akk dopustit se čeho, spáchat coSelbstmord begehenspáchat sebevraždu

Vyskytuje se v

Inzest: einen Inzest begehendopustit se incestu

Mord: einen Mord begehen/verübendopustit se vraždy/spáchat vraždu

schnöde: einen schnöden Verrat begehendopustit se podlé zrady

strafbar: eine strafbare Handlung begehendopustit se trestného činu

Verrat: Verrat begehendopustit se zrady

trestný: práv. dopustit se trestného činueine Straftat begehen

dopustit se: dopustit se chyby/zločinueinen Fehler/ein Verbrechen begehen

faux pas: dopustit se faux paseinen Fauxpas begehen

hrubý: udělat hrubou chybueinen groben Fehler begehen

hřích: dopustit se hříchueine Sünde begehen

chyba: dopustit se chybyeinen Fehler begehen

krádež: dopustit se krádežeeinen Diebstahl begehen

nevědomost: spáchat čin z nevědomostieine Tat aus Unkenntnis begehen

podvod: dopustit se podvodueinen Betrug begehen

pomatený: udělat pomatený čineine irrsinnige Tat begehen

přestupek: dopustit se přestupkueine Ordnungswidrigkeit begehen

sebevražda: spáchat sebevražduSelbstmord begehen

spáchat: spáchat sebevražduSelbstmord begehen

učinit: učinit chybueinen Fehler begehen

vražda: dopustit se vraždyeinen Mord begehen