Hlavní obsah

Spende

Die, podstatné jméno~, ~n

Vyskytuje se v

Blut: darovat krevBlut spenden

spenden: Pravidelně daruje krev.Er spendet regelmäßig Blut.

darovat: darovat peníze na codas Geld für etw. spenden

rozdávat: přen. rozdávat radostFreude spenden

uštědřit: uštědřit žebrákovi almužnueinem Bettler das Almosen spenden

útěcha: poskytnout komu útěchuj-m Trost spenden

Spende: dary ve formě penězSpenden an Geld