Hlavní obsah

Model

Das, podstatné jméno~s, ~s

Vyskytuje se v

Muster: einem Muster folgenpostupovat podle modelu

konfigurační: das Konfigurationsmodellkonfigurační model

model: Modell sitzensedět modelem

sedět: j-m Modell sitzensedět komu modelem

koncepční: das konzeptionelle Modelkoncepční model