Hlavní obsah

arg

Vyskytuje se v

Ärger: den Ärger an j-m auslassenvylít si (svou) zlost na kom

zeigen: seinen Ärger zeigenprojevit svou zlost

člověk: Mensch, ärgere dich nicht!Člověče, nezlob se!

koledovat si: Du suchst wohl Ärger.Koleduješ si o nepříjemnosti.

leda: Nichts als Ärger hat man damit.To je leda pro zlost.

malér: Ärger bekommen, in Probleme geratendostat se do maléru

mrzutost: Das gab Ärger.Byla z toho mrzutost.

vyprchat: Sein Ärger war in ein paar Minuten verflogen.Za pár minut z něj vztek vyprchal.

zadupat: vor Ärger trampelnvztekle zadupat

zlost: etw. aus Ärger tunudělat co ze zlosti