Hlavní obsah

dělat se

Nedokonavé sloveso

  1. (vznikat) werdenDělá se vítr.Es wird windig.Dělá se jí špatně.Es wird ihr übel.
  2. expr.(namáhat se) sich Mühe geben, sich bemühen
  3. hovor.(tvářit se) sich stellendělat se hloupýmsich dumm stellen

Vyskytuje se v

legrace: dělat si z koho legracisich über j-n lustig machen

poznámka: dělat si poznámkysich Notizen machen

drahota: Nedělej s tím drahoty.Mach kein Brimborium damit.

důležitý: dělat se důležitýmsich wichtigmachen

prdel: dělat si prdelsich einen Jux machen

zbytečný: dělat si zbytečné starostisich unnötige Sorgen machen

zlíbit se: Dělám si, co se mi zlíbí.Ich mache, was mir gefällt.

dělat: dělat si z koho dobrý denj-n auf die Schippe/den Arm nehmen

hluchý: dělat se hluchýmsich taub stellen

žert: dělat si z koho žertymit j-m Scherz treiben

Mittag: Mittag machen(u)dělat si polední přestávku

um: sich Sorgen um j-n machendělat si starosti o koho

euch: Macht euch keine Sorgen!Nedělejte si (žádné) starosti!

Ferien: Ferien machen(u)dělat si prázdniny

kein, keine: sich keine Sorgen machennedělat si starosti

Mühe: Mach dir/Machen Sie sich keine Mühe.Nedělej/Nedělejte si starosti.

schwindeln: Mir schwindelt.Dělá se mi špatně.

tun: Tu, was du willst!Dělej si, co chceš!

werden: Mir wird (es) schlecht.Dělá se mi špatně.

Witz: hovor. Mach keine Witze!Nedělej si srandu! to není možné

eitel: sich keine eitlen Hoffnungen machennedělat si marné naděje