Hlavní obsah

Mittag

Der, podstatné jméno~s, ~e

  1. poledneein heißer Mittagparné poledne
  2. hovor.oběd, polední přestávkaMittag machen(u)dělat si polední přestávku

Der, podstatné jméno~s, ~e

  1. (zu) Mittag essen obědvat

Vyskytuje se v

heute: dnes v poledneheute Mittag

über: zůstat přes poledne domaüber Mittag zu Hause bleiben

erst: Probudila jsem se až kolem poledne.Ich bin erst gegen Mittag aufgewacht.

essen: obědvat/večeřetzu Mittag/Abend essen

gegen: kolem polednegegen Mittag

heiter: Kolem poledne bude jasno, místy oblačno.Gegen Mittag wird es heiter, strichweise wolkig.

akorát: Přišel akorát v poledne.Er kam pünktlich zum Mittag.

naobědvat se: Naobědváš se s námi.Du wirst mit uns zu Mittag essen.

pohostinství: obědvat v místním pohostinstvíin der Ortsgaststätte zu Mittag essen

poledne: sejít se s kým po polednisich mit j-m nach Mittag treffen

poobědvat: Právě jsme poobědvali.Wir haben gerade zu Mittag gegessen.

uhodit: Hodiny uhodily poledne.Die Uhr hat Mittag geschlagen.

v, ve: v poledneam Mittag

Mittag: parné poledneein heißer Mittag