Hlavní obsah

vzdělání

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

  • die (Aus)Bildungdoplnit si vzdělánídie Bildung ergänzenzákladní vzdělánídie Grundbildung

Vyskytuje se v

nástavba: nástavba vzděláníder Bildungsaufbau

pramen: pramen poznání/vzdělánídie Erkenntnisquelle/Bildungsquelle

právo: právo na práci/na vzděláníRecht auf Arbeit/Bildung

propast: propast ve vzdělánídas Bildungsgefälle

středoškolský: středoškolské vzděláníhöhere Schulbildung

úroveň: úroveň dosaženého vzděláníerworbener Bildungsgrad

zaostat: zaostat ve vzděláníin der Bildung zurückbleiben

Bildung: umožnit komu náležité vzděláníj-m die erforderliche Bildung vermitteln

juristisch: dosáhnout právnického vzdělánídie juristische Ausbildung erreichen

vzdělání: základní vzdělánídie Grundbildung