Hlavní obsah

vysoká

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (škola) die Uni, die Hochschulestudovat vysokouan der Uni studieren
  2. (zvěř) das Hochwild

Vyskytuje se v

čas: nejvyšší čashöchste Zeit

míra: na nejvyšší míruin höchstem Maße

napětí: nízké/vysoké/stejnosměrné napětídie Niederspannung/Hochspannung/Gleichspannung

oblačnost: nízká/vysoká oblačnostniedrige/hohe Wolken

pás: meteor. (subtropický) pás vysokého tlaku vzduchuder Hochdruckgürtel

skok: skok daleký/vysoký/o tyčider Weitsprung/Hochsprung/Stabhochsprung

úroveň: vysoká životní úroveňein hoher Lebensstandard

vysoký: Vysoké Tatrydie Hohe Tatra

čelo: mít vysoké/nízké čeloeine hohe/niedrige Stirn haben

dosáhnout: dosáhnout vysokého věkuein hohes Alter erreichen

kredit: mít vysoký krediteinen großen Kredit haben

likvidnost: vysoká likvidnosthohe Liquidität

meta: dosáhnout nejvyšších metdie höchsten Ziele erreichen

nepoměrně: nepoměrně vysokýunverhältnismäßig groß

odbornost: vysoká odbornosthohe Gelehrsamkeit

opěradlo: vysoké opěradloeine hohe Lehne

otáčka: motor., tech. ve vysokých otáčkáchauf hohen Touren

podnítit: podnítit sportovce k vyšším výkonůmden Sportler zu höheren Leistungen anstacheln

prohra: těsná/nečekaná/vysoká prohraeine knappe/unerwartete/hohe Niederlage

přijmout: přijmout koho na vysokou školuj-n an die Hochschule aufnehmen

rychlost: nejvyšší dovolená rychlostzulässige Höchstgeschwindigkeit

skloubit: skloubit vrcholový sport se studiem na vysoké školeden Leistungssport mit dem Hochschulstudium verbinden

uvalit: uvalit na koho vysoké daněj-m hohe Steuern auferlegen

výběžek: meteor. výběžek vyššího tlakuder Ausläufer eines Hochdruckgebietes

vyměřit: Vyměřili mu vysoký trest.Ihm wurde eine hohe Strafe bemessen.

výživný: vysoká/nízká výživná hodnotaein hoher/niedriger Nährwert

zrovna: Je zrovna tak vysoký jako já.Er ist ebenso groß wie ich.

noha: žít na vysoké nozeauf großem Fuß(e) leben

anstacheln: pobídnout koho k vyšším výkonůmj-n zu größeren Leistungen anstacheln

Härte: mít vysokou tvrdostvon großer Härte sein

Höhe: zeď vysoká dva metryeine Mauer von zwei Meter Höhe

Instanz: obrátit se na vyšší instancisich an eine höhere Instanz wenden

Tatra: Vysoké/Nízké TatryHohe/Niedere Tatra

Achtung: Pozor, vysoké napětí!Achtung, Hochspannung!

Anspruch: Klade vysoké požadavky na své spolupracovníky.Er stellt hohe Ansprüche an seine Mitarbeiter.

Beamte: vyšší úřednícidie höheren Beamten

Dach: vysoká/plochá střechaein hohes/flaches Dach

darum: park s vysokou zdí kolemein Park mit einer hohen Mauer darum

Decke: vysoký/nízký stropeine hohe/niedrige Decke

entrichten: platit bance vysoké poplatkyhohe Gebühren an die Bank entrichten

fordern: požadovat vysokou cenueinen hohen Preis fordern

hoch: nosit vysoké podpatkyhohe Absätze tragen

Hochschule: Studuje na vysoké škole.Sie studiert an einer Hochschule.

Konsum: mít vysokou spotřebu alkoholueinen hohen Konsum an Alkohol haben

Lebensgefahr: Pozor, vysoké napětí! Životu nebezpečno!Achtung, Hochspannung! Lebensgefahr!

Nummer: vysoké čísloeine hohe Nummer

Profit: dosáhnout vysokých ziskůhohe Profite erzielen

überragen: Je o hlavu vyšší než otec.Er überragt seinen Vater um Haupteslänge.

überspringen: Při skoku vysokém přeskočila 1,90 m.Sie hat im Hochsprung 1,90 m übersprungen.

verbrauchen: Motor má vysokou spotřebu benzinu.Der Motor verbraucht zu viel Benzin.

verlangen: požadovat vyšší plat/vysvětlenímehr Lohn/eine Erklärung verlangen

verschieden: Domy jsou různě široké/vysoké.Die Häuser sind verschieden breit/hoch.

vysoká: studovat vysokouan der Uni studieren