Hlavní obsah

verlangen

Das, podstatné jméno~s, ~

  1. nach j-m/etw. touha po kom/čem
  2. požadavek, žádostetw. auf Verlangen vorzeigenpředložit co na požádání

Vyskytuje se v

ausdrücklich: důrazně vyžadovat coetw. ausdrücklich verlangen

Frist: požadovat delší lhůtueine längere Frist verlangen

Kopf: Vstupné stojí 10 eur na hlavu.Pro Kopf werden 10 Euro Eintrittsgeld verlangt.

verlangen: požadovat vyšší plat/vysvětlenímehr Lohn/eine Erklärung verlangen

Verlangen: předložit co na požádáníetw. auf Verlangen vorzeigen

viel: Nežádáš toho trochu moc?Verlangst du nicht ein bisschen viel?

Vorschuss: požadovat zálohuVorschuss verlangen

náhrada: domáhat se náhrady(einen) Ersatz verlangen

hodně: žádat stále víceimmer mehr verlangen

neodbytně: neodbytně se dožadovat koho/čehoj-n/etw. zudringlich verlangen

žádat: žádat koho o vysvětlenívon j-m eine Erklärung verlangen

žádost: na všeobecnou žádostauf allgemeines Verlangen

Recht: hlásit se o svá právasein Recht fordern/verlangen