Hlavní obsah

Verkauf

Vyskytuje se v

verkaufen: sich verkaufenprodávat se, jít na odbyt

bar: Verkauf nur gegen barprodej jen za hotové

literweise: nur literweise verkaufenprodávat jen po litrech

meterweise: den Stoff meterweise verkaufenprodávat látku na metry

mitsamt: die Wohnung mitsamt den Möbeln verkaufenprodat byt včetně zařízení

um: um 200 Euro verkaufenprodat za 200 eur

Wert: etw. (weit) unter Wert verkaufenprodat co (hluboko) pod cenou

feudal: feudales Land verkaufenprodávat feudální půdu

Schaden: mit Schaden verkaufenprodávat se ztrátou

pod, pode: etw. unter (dem) Preis verkaufenprodávat co pod cenou

podomní: Verkauf an der Türpodomní prodej

prodej: zum Verkauf seinbýt na prodej

hlupák: j-n für dumm verkaufendělat z koho hlupáka

jarmark: etw. auf dem Jahrmarkt verkaufenprodávat co na jarmarku

kompletní: eine komplette Bildersammlung verkaufenprodat kompletní sbírku obrazů

kusově: Die Ware verkaufen wir auch stückweise.Zboží prodáváme i kusově.

oprávněný: berechtigt zum Verkaufoprávněný k prodeji

otroctví: j-n in die Sklaverei verkaufenprodat koho do otroctví

prodat: etw. billig/teuer verkaufenprodat co levně/draho

prodávat: Diese Ware verkauft sich gut.Tohle zboží se dobře prodává.

váha: etw. nach Gewicht verkaufenprodávat co na váhu

cena: etw. unter dem Preis verkaufenprodat co pod cenou

dumm: j-n für dumm verkaufendělat si blázny, dělat blázna z koho