Hlavní obsah

hlupák

Vyskytuje se v

ty: Ty hlupáku!Du Dummkopf!

vyobrazit: Ve filmu ho vyobrazili jako hlupáka.Er wurde im Film als Dummkopf dargestellt.

dumm: hovor. sich dumm stellen(u)dělat ze sebe hlupáka

heißen: j-n einen Dummkopf heißennazvat koho hlupákem