Hlavní obsah

hlupák

Vyskytuje se v

ty: Ty hlupáku!Du Dummkopf!

vyobrazit: Ve filmu ho vyobrazili jako hlupáka.Er wurde im Film als Dummkopf dargestellt.

dumm: (u)dělat ze sebe hlupákahovor. sich dumm stellen

heißen: nazvat koho hlupákemj-n einen Dummkopf heißen

hlupák: dělat z koho hlupákaj-n für dumm verkaufen