Hlavní obsah

hlupák

Vyskytuje se v

ty: Ty hlupáku!Du Dummkopf!

vyobrazit: Ve filmu ho vyobrazili jako hlupáka.Er wurde im Film als Dummkopf dargestellt.