Hlavní obsah

Kauf

Der, podstatné jméno~(e)s, -ä-e

  1. etw. Akk in Kauf nehmen počítat, smířit se s čím s nepříjemnostmi ap.

Vyskytuje se v

Katze: die Katze im Sack kaufenkupovat zajíce v pytli

kaufen: sich Dat j-n kaufenpodat si, vychutnat si koho

kaufen: Dafür kann ich mir nichts kaufen.Za to si nic nekoupím.

kaufen: die Katze im Sack kaufenkupovat zajíce v pytli

einfach: nur eine einfache Fahrkarte kaufenkoupit jen jednoduchou jízdenku

für: ein Auto für 30 000 Euro kaufenkoupit auto za 30 000 eur

halb: ein halbes Brot kaufenkoupit půlku chleba

kaufen: etw. aus zweiter Hand kaufenkoupit co z druhé ruky

kaufen: etw. auf Raten kaufenkoupit co na splátky

Kredit: etw. auf Kredit kaufenkoupit na úvěr co

paarweise: etw. paarweise kaufenkoupit co po dvou

schwarz: etw. schwarz kaufenkoupit načerno co

abkaufen: Sie kaufte ihm ein altes Radio ab.(Od)Koupila od něho staré rádio.

Abzahlung: etw. auf Abzahlung kaufenkoupit co na splátky

befindlich: das im Bau befindliche Haus kaufenkoupit rozestavěný dům

beschwatzen: j-n zu einem Kauf beschwatzenpřekecat koho ke koupi

bevor: Bevor du nicht genügend Geld verdienst, kannst du dir kein Auto kaufen.Dokud nevyděláš dost peněz, nemůžeš si koupit auto.

billig: einen billigen Kauf machenudělat dobrý kup

ein, eine, ein: ein neues Auto kaufenkoupit nové auto

frisch: jeden Morgen frisches Brot kaufenkupovat každé ráno čerstvý chléb

Los: ein Los kaufenkoupit los

Paar: zwei Paar Handschuhe kaufenkoupit dva páry rukavic

Rate: etw. auf Raten kaufenkoupit co na splátky

schon: Wenn wir schon ein Auto kaufen, dann ein neues.Když už jednou koupíme nějaké auto, tak nové.

sich: Sie kaufte sich eine Zeitung.Koupila si noviny.

Zuwachs: Die Schuhe für die Kleine kaufe ich auf Zuwachs.Boty pro malou koupím (o něco) větší.

levně: co levně koupitetw. billig kaufen

antikvariát: koupit knihu v antikvariátuein Buch im Antiquariat kaufen

basa: koupit basu piveinen Bierkasten kaufen

divadlo: koupit lístek do divadlaeine Theaterkarte kaufen

drobnost: koupit komu drobnostj-m ein Kleinzeug kaufen

groš: koupit co za pár grošůetw. für ein paar Groschen kaufen

hloupost: koupit nějakou hloupost pro dětieine Kleinigkeit für die Kinder kaufen

chléb: koupit půlku chlebaein halbes Brot kaufen

koupit: koupit co na splátkyetw. auf Raten kaufen

kuchařka: koupit si novou kuchařkuein neues Kochbuch kaufen

lukrativní: koupit lukrativní pozemekeine lukrative Parzelle kaufen

mít: Mám něco nakoupit?Soll ich etwas kaufen?

moct: Vstupenky můžete zakoupit předem.Die Eintrittskarten können Sie im Voraus kaufen.

nahodilý: nahodilá koupěein zufälliger Kauf

nakdy: Nakdy mám koupit lístky?Für wann soll ich die Karten kaufen?

pití: koupit si pitíein Getränk kaufen

podařit se: Podařilo se mu koupit byt.Es ist ihm gelungen, eine Wohnung zu kaufen.

pokladna: koupit si vstupenky u pokladnysich die Eintrittskarten an der Kasse kaufen

poloviční: koupit co za poloviční cenuetw. für den halben Preis kaufen

prohnout se: Prohnul se při koupi nového auta.Er musste beim Kauf des neuen Autos blechen.

předně: Předně nezapomeň koupit chléb.Vor allem vergiss nicht, Brot zu kaufen.

půlka: koupit půlku chlebaein halbes Brot kaufen

rozložitelný: kupovat rozložitelný nábytekzerlegbare Möbel kaufen

satelit: koupit sateliteine Satellitenanlage kaufen

se, si: koupit si autosich ein Auto kaufen

sežrat: To ti nesežeru!Das kaufe ich dir nicht ab!

splátka: koupit co na splátkyetw. auf Raten kaufen

uzený: koupit uzeného lososageräucherten Lachs kaufen

větší: koupit si větší byteine größere Wohnung kaufen

vůz: koupit (si) ojetý vůz(sich) einen Gebrauchtwagen kaufen

výhodný: výhodná koupě/smlouvaein günstiger Kauf/Vertrag

vykoupit: Zákazníci prodejnu zcela vykoupili.Die Kunden haben das Geschäft leer gekauft.

babka: koupit co za babkuetw. für einen Apfel und ein Ei kaufen

drahý: koupit co za drahé penízeetw. für teures Geld kaufen

koupit: koupit zajíce v pytlidie Katze im Sack kaufen

náklad: koupit co na vlastní nákladyetw. auf eigene Kosten kaufen

pytel: kupovat zajíce v pytlieine Katze im Sack kaufen

zajíc: kupovat zajíce v pytlidie Katze im Sack kaufen