Hlavní obsah

Kauf

Der, podstatné jméno~(e)s, -ä-e

  1. etw. Akk in Kauf nehmen počítat, smířit se s čím s nepříjemnostmi ap.

Vyskytuje se v

Kauf: etw. Akk in Kauf nehmenpočítat, smířit se s čím s nepříjemnostmi ap.

kaufen: sich Dat j-n kaufenpodat si, vychutnat si koho

einfach: nur eine einfache Fahrkarte kaufenkoupit jen jednoduchou jízdenku

für: ein Auto für 30 000 Euro kaufenkoupit auto za 30 000 eur

halb: ein halbes Brot kaufenkoupit půlku chleba

Kredit: etw. auf Kredit kaufenkoupit na úvěr co

paarweise: etw. paarweise kaufenkoupit co po dvou

schwarz: etw. schwarz kaufenkoupit načerno co

abkaufen: Sie kaufte ihm ein altes Radio ab.(Od)Koupila od něho staré rádio.

Abzahlung: etw. auf Abzahlung kaufenkoupit co na splátky

befindlich: das im Bau befindliche Haus kaufenkoupit rozestavěný dům

beschwatzen: j-n zu einem Kauf beschwatzenpřekecat koho ke koupi

bevor: Bevor du nicht genügend Geld verdienst, kannst du dir kein Auto kaufen.Dokud nevyděláš dost peněz, nemůžeš si koupit auto.

billig: einen billigen Kauf machenudělat dobrý kup

ein, eine, ein: ein neues Auto kaufenkoupit nové auto

frisch: jeden Morgen frisches Brot kaufenkupovat každé ráno čerstvý chléb

Los: ein Los kaufenkoupit los

Paar: zwei Paar Handschuhe kaufenkoupit dva páry rukavic

Rate: etw. auf Raten kaufenkoupit co na splátky

schon: Wenn wir schon ein Auto kaufen, dann ein neues.Když už jednou koupíme nějaké auto, tak nové.

sich: Sie kaufte sich eine Zeitung.Koupila si noviny.

Zuwachs: Die Schuhe für die Kleine kaufe ich auf Zuwachs.Boty pro malou koupím (o něco) větší.

Katze: die Katze im Sack kaufenkupovat zajíce v pytli