Hlavní obsah

nejasný

Vyskytuje se v

jasný: jasný denein klarer Tag

jasný: jasná otázkaeine klare/deutliche Frage

jasný: Je jasné, že...Es ist klar, dass...

příznak: jasné/jisté příznakydeutliche/sichere Zeichen

jasný: jasný jako fackavulg. arschklar

jasný: mít jasnou hlavubei klarem Verstand sein

mysl: uchovat si jasnou myslsich ein heiteres Gemüt bewahren

slunce: Je to nad slunce jasnější.Es ist sonnenklar.

deutlich: eine deutliche Ahnung habenmít jasné tušení

verstehen: Verstanden?Jasné?, Rozuměl jsi?, Rozuměli jste?

ach: Ach so, jetzt ist mir das klar!Ach tak, teď je mi to jasné!

Gemüt: ein heiteres Gemüt habenmít jasnou mysl

klar: etw. wird j-m klarco je komu jasné

logo: Das ist logo!To je jasný!

Sicht: eine gute/klare/schlechte Sichtdobrá/jasná/špatná viditelnost