Hlavní obsah

příležitost

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (šance) die Gelegenheit, die Möglichkeitdát příležitost komuj-m die Gelegenheit gebenpracovní/studijní příležitostdie Arbeitsgelegenheit/Studiengelegenheit
  2. (událost) die Gelegenheit, der Anlasspři příležitosti jeho narozeninanlässlich seines Geburtstagsk této příležitostizu dieser Gelegenheit

Vyskytuje se v

další: bei nächster Gelegenheitpři další příležitosti

promarnit: eine Gelegenheit versäumenpromarnit příležitost

při: bei dieser Gelegenheitpři této příležitosti

různý: für verschiedene Gelegenheitenpro různé příležitosti

vyčkat: eine günstige Gelegenheit abwartenvyčkat vhodné příležitosti

zahodit: die letzte Gelegenheit verpassenzahodit poslední příležitost

zavětřit: eine Gelegenheit witternzavětřit příležitost

zmeškat: die Gelegenheit verpassenzmeškat příležitost

zvláštní: eine besondere Gelegenheitzvláštní příležitost

pačesy: eine Gelegenheit beim Schopf(e) fassen/ergreifen/packenpopadnout příležitost za pačesy

zloděj: Gelegenheit macht Diebe.Příležitost dělá zloděje.

anlässlich: anlässlich seines Geburtstagsu příležitosti jeho narozenin

ergreifen: die Gelegenheit zu etw. ergreifenvyužít příležitost k čemu

erst(er,e,es): bei der ersten Gelegenheitpři první příležitosti

Anlass: aus Anlass etw. Genpři příležitosti čeho

Gelegenheit: bei nächster Gelegenheitpři další příležitosti

příležitost: j-m die Gelegenheit gebendát příležitost komu