Hlavní obsah

břeh

Podstatné jméno, rod mužský

  • das Uferbás. das Gestadebřeh řeky/jezera/moředas Flussufer/Seeufer/Meeresufer

Vyskytuje se v

zpevnění: die Uferbefestigungzpevnění břehů

jezero: am Seeuferna břehu jezera

odstrčit: das Boot vom Ufer abstoßenodstrčit loďku od břehu

podemlít: Das Wasser unterhöhlte die Ufer.Voda podemlela břehy.

přeplout: ans andere Ufer überfahrenpřeplout na druhý břeh

přeskočit: ans andere Ufer springenpřeskočit na druhý břeh

travnatý: ein grasiges Ufertravnatý břeh

urvat: Das Wasser hat ein Stück des Ufers abgerissen.Voda urvala kousek břehu.

uvázat: das Boot am Ufer anbindenuvázat loďku ke břehu

vlna: Die Wellen schlagen ans Ufer.Vlny narážejí na břeh.

vyhloubit: Der Flussstrom höhlte das Ufer aus.Říční proud vyhloubil břeh.

vylít se: Der Fluss ist über die Ufer getreten.Řeka se vylila ze břehů.

voda: Stille Wasser sind tief.Tichá voda břehy mele.

diesseitig: am diesseitigen Ufer bauenstavět na tomto břehu

links: links des Flussesna levém břehu řeky

paddeln: Sie sind bis ans Ufer gepaddelt.Pádlovali až ke břehu.

übersetzen: Der Fährmann hat uns ans andere Ufer übergesetzt.Převozník nás převezl na druhý břeh.

Ufer: ans andere Ufer fahrenjet k druhému břehu

břeh: das Flussufer/Seeufer/Meeresuferbřeh řeky/jezera/moře