Hlavní obsah

hlasitý

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

rozptylovat: Hlasitá hudba mě rozptyluje od práce.Die laute Musik lenkt mich von der Arbeit ab.

rvát: přen. Hlasitá hudba mu rvala uši.Die laute Musik gellte ihm in den Ohren.

zezdola: slyšet zezdola hlasitý hovorein lautes Gespräch von unten hören

Ruf: hlasité zvoláníein lauter Ruf