Hlavní obsah

schicken

Sloveso

  1. poslat dopis ap.einen Gruß schickenposlat pozdrav
  2. poslat k lékaři ap.zum Einkaufen schickenposlat na nákup
  3. nach j-m/etw., um j-n/etw. poslat pro koho/co

Vyskytuje se v

Wüste: j-n in die Wüste schickenpropustit, vyhodit, zbavit funkce koho

per: einen Brief per Einschreiben schickenposlat dopis doporučeně

Post: etw. mit der/per Post schickenposlat poštou co

Teufel: j-n zum Teufel jagen/schickenposlat koho k čertu

Bote: einen Boten schickenposlat posla

Einschreiben: einen Brief als Einschreiben schickenposlat dopis doporučeně

handwerklich: handwerklich geschickt seinbýt řemeslně zručný

Mahnung: j-m eine Mahnung schickenposlat komu upomínku

schicken: einen Gruß schickenposlat pozdrav

steuern: ein Gespräch geschickt steuernšikovně usměrňovat rozhovor

turnen: Sie ist geschickt über die gefällten Stämme geturnt.Dovedně přelezla pokácené kmeny.

April: j-n in den April schickenvyvést koho aprílem