Hlavní obsah

vergehen

Vyskytuje se v

vergehen: gegen etw. provinit se, prohřešit se proti čemusich vergehen

Lust: Když to slyším, přechází mě chuť.Wenn ich das höre, vergeht mir die Lust.

Unkraut: Kopřivu mráz nespálí.žert. Unkraut vergeht nicht.

Zeit: Čas ubíhá rychle.Die Zeit vergeht rasch.

rychle: Čas ubíhá rychle.Die Zeit vergeht rasch.

hanba: hanbou se propadnoutvor Scham vergehen

jak: Jak ten čas letí!Wie die Zeit vergeht!

minout: Léto minulo a nastal podzim.Der Sommer ist vergangen und der Herbst ist gekommen.

pádit: Život pádí.Das Leben vergeht schnell.

provinění: přiznat (své) provinění(sein) Vergehen zugeben

uběhnout: Léto rychle uběhlo.Der Sommer ist schnell vergangen.

uplynout: Cesta jim příjemně uplynula.Die Reise verging ihnen angenehm.

voda: Uteče to jako voda.Es vergeht wie im Fluge.

lachen: koho (ještě) přejde smíchj-m vergeht (noch) das Lachen