Hlavní obsah

padnout

Dokonavé sloveso

  1. (k zemi) fallen, stürzen
  2. (neuskutečnit se) scheiternPlán nakonec padl.Der Plan scheiterte schließlich.
  3. (postihnout, tížit) befallen, überkommen
  4. (proniknout, zasáhnout) fallen
  5. (připadnout, být určen) fallen
  6. (být zabrán, stráven) draufgehen
  7. hovor.(náhodou přijít) stoßenNáhodou jsem padl na vaši stránku.Auf eure Seite bin ich zufällig gestoßen.
  8. (o oblečení) passen

Vyskytuje se v

boj: im Kampf fallenpadnout v boji

léčka: in eine Falle geratenpadnout do léčky

náruč: j-m in die Arme fallenpadnout komu do náručí

ulitý: Das Kleid sitzt wie angegossen.Šaty jí padnou jako ulité.

kosa: j. hat auf Granit gebissen!přen. Padla kosa na kámen!

nota: sich mit j-m auf Anhieb verstehenpadnout si do noty s kým

oběť: j-m/etw. zum Opfer fallenpadnout za oběť komu/čemu

oko: j-m ins Auge fallenpadnout komu do oka

prdel: sich vor j-m auf den Arsch setzenpadnout na prdel před kým

půda: Die Worte sind auf fruchtbaren Boden gefallen.Slova padla na úrodnou půdu.

zadek: sich auf den Hintern setzenpadnout na zadek

zadnice: sich auf den Hintern setzenpadnout na zadnici

fallen: j-m um den Hals fallenpadnout komu kolem krku

Feld: im Feld fallenpadnout v boji

Hintern: auf den Hintern fallenpadnout na zadek

sitzen: Der Anzug sitzt dir gut.Oblek ti padne.

tun: einen Fall tun(s)padnout

padnout: Der Plan scheiterte schließlich.Plán nakonec padl.