Hlavní obsah

durchsetzen

Sloveso

  1. prosadit požadavek ap.Er hat seinen Plan durchgesetzt.Prosadil svůj plán.
  2. sich durchsetzen prosadit se v práci, ve škole ap.

Vyskytuje se v

Interesse: prosazovat čí zájmyj-s Interessen durchsetzen

Wille: prosadit svou vůliseinen Willen durchsetzen

spravedlnost: prosazovat spravedlnostdie Gerechtigkeit durchsetzen

uchytit se: uchytit se jako právníksich als Jurist durchsetzen

durchsetzen: Prosadil svůj plán.Er hat seinen Plan durchgesetzt.