Hlavní obsah

eben

Částice

  1. prostě, holt, bohuželDas ist eben nicht mehr zu ändern.To už se holt nezmění.Dann fahr eben mit dem Bus!Tak jeď prostě autobusem!
  2. právě, zrovna, přesně
  3. užívá se k vyjádření souhlasu
  4. užívá se k ironickému vyjádření souhlasuno právěEs ist schon acht Uhr. – Eben!Je osm hodin. – No právě!
  5. (oder) eben nicht právě že neužívá se zesílení negace
  6. nicht eben ne zrovna, (to) zrovna neDer Ring ist nicht eben billig.Ten prstýnek není zrovna levný.

Odvozená slova

Eber

Vyskytuje se v

eben: taktak, akorát, právě včaseben (noch)

darum: právě protoeben darum

fortfahren: Právě odjel.Er ist eben fortgefahren.