Hlavní obsah

Ebene

Vyskytuje se v

rovina: fyz. nakloněná rovinaschiefe Ebene

kolmo: narýsovat přímku kolmo k roviněeine Linie senkrecht zur Ebene ziehen

protínat se: geom. Roviny se protínají.Die Ebenen schneiden sich.

rovný: rovná podlahaebener Boden

darum: eben darumprávě proto

eben: Das ist eben nicht mehr zu ändern.To už se holt nezmění.

eben: Dann fahr eben mit dem Bus!Tak jeď prostě autobusem!

eben: Dann müssen wir die Sitzung auf morgen verschieben. – Eben!Potom tedy musíme přesunout schůzku na zítřek. – Přesně tak!

eben: Es ist schon acht Uhr. – Eben!Je osm hodin. – No právě!

eben: Der Ring ist nicht eben billig.Ten prstýnek není zrovna levný.

fortfahren: Er ist eben fortgefahren.Právě odjel.

eben: eben (noch)taktak, akorát, právě včas

eben: (oder) eben nichtprávě že ne

eben: nicht ebenne zrovna, (to) zrovna ne