Hlavní obsah

ziehen

Slovesozog, h./i. gezogen

 1. táhnout lokomotiva vagon ap.
 2. (vy)táhnout rukamaeinen Verletzten aus dem brennenden Auto ziehenvytáhnout zraněného z hořícího auta
 3. (vy)táhnout, přitáhnout, povolat do armády ap.
 4. j-n an etw. Dat (vy)tahat koho za co za vlasy ap.j-n an der Hand ziehentahat koho za ruku
 5. zatáhnout brzdu, páku ap.die Notbremse ziehenzatáhnout za záchrannou brzdu
 6. vybrat peníze z bankomatu ap.
 7. etw. Akk táhnout čím/co hrací figurou, kartu
 8. vytrhnout zub ap., vytáhnout hřebík ze zdi ap.den Pfropfen aus der Flasche ziehenvytáhnout zátku z láhve
 9. (vy)tasit zbraň, vytáhnout peněženku z kapsy ap.
 10. přesídlit, přestěhovat se, přemístit se změnit bydliště
 11. táhnout, vydat se vlaštovky na jih ap.
 12. sich ziehen táhnout se hranice ap.
 13. sich ziehen táhnout se, vléci se pracovní doba ap.
 14. natáhnout lano ap.Der Stadionverwalter hat ein Volleyballnetz gezogen.Správce stadionu natáhl volejbalovou síť.
 15. vytáhnout obočí ap., roztáhnout ústa ap.
 16. sich ziehen zkřivit se, zdeformovat se, protahovat se
 17. hovor.zabírat, účinkovat, působit trik, finta ap.
 18. přitáhnout, (při)lákat pozornost ap.alle Blicke auf sich ziehenpřitahovat na sebe všechny pohledy
 19. an etw. Dat (na)sát, vdechnout co tekutinu, kouř ap.
 20. získávat, čerpat, těžit
 21. nakreslit, narýsovat kruh, čáru ap.eine Linie ziehennakreslit přímku
 22. postavit zeď ap., vést příkop ap., vytyčit hranice ap.
 23. pěstovat zeleninu ap., chovat prasata ap.
 24. vylouhovat, luhovat, spařit čaj ap.
 25. táhnout od okna ap.užívá se ve spojení s esEs zieht von der Tür.Táhne od dveří.In der Halle zieht es.V hale táhne.
 26. fin.auf j-n vystavit na koho směnku
 27. užívá se ve spojení s podstatným jménem k opisu slovesaeinen Vergleich ziehensrovnávat coetw. Akk in Zweifel ziehenzpochybnit co, zapochybovat o čemSchlüsse aus etw. ziehenvyvodit z čeho závěry

Vyskytuje se v

anziehen: Gegensätze ziehen einander/sich an.Protiklady se přitahují.

Dreck: j-n aus dem Dreck ziehentahat koho z bryndy

Faden: die Fäden ziehentahat za nitky ovlivňovat dění

Fell: j-m das Fell über die Ohren ziehensedrat z koho kůži napálit, ošidit

Geld: j-m das Geld aus der Tasche ziehentahat z koho peníze

Karre: die Karre für j-n aus dem Dreck ziehentahat koho z bryndy

Konsequenz: aus etw. die Konsequenzen ziehenvyvodit z čeho důsledky

Mitleidenschaft: etw. Akk in Mitleidenschaft ziehenpoškodit (rovněž) co

Rat: j-n zu Rate ziehenporadit se s kým

Register: alle Register ziehen/spielen lassentahat za všechny páky/nitky

Schmutz: j-n/etw. durch den Schmutz ziehen, in den Schmutz treten/ziehenházet špínu na koho, vláčet koho špínou

Schnute: eine Schnute ziehennatahovat moldánky

Tasche: j-m etw. Akk aus der Tasche ziehenvytáhnout co z koho peníze z rodičů ap.

Wasser: wie aus dem Wasser gezogen seinbýt vykoupaný ve vlastním potu

Wort: j-m jedes Wort aus der Nase ziehentahat z koho každé slovo jak z chlupaté deky

Zweifel: Zweifel in etw. Akk setzen, etw. Akk in Zweifel ziehenuvést v pochybnost co

Dame: die Dame ziehentáhnout dámou

Wurzel: die Wurzel ziehenodmocňovat

einziehen: Diese Creme zieht rasch in die Haut ein.Tento krém se rychle vstřebává do pokožky.

Erwägung: etw. in Erwägung ziehenbrát co v úvahu

Feld: ins Feld ziehentáhnout do pole

Figur: eine Figur ziehentáhnout figurkou

Glocke: die Glocke an der Tür ziehenzvonit na zvonek u dveří

hereinziehen: Es zieht durch die geöffnete Tür herein.Otevřenými dveřmi (sem) táhne.

Los: über etw. ein Los ziehenlosovat o čem

Notfall: Bremse nur im Notfall ziehen!Brzdit jen v případě nouze!

Schluss: einen Schluss ziehendojít/dospět k závěru

überziehen: Ich zog (mir) eine warme Jacke über.Natáhla jsem si teplou bundu.

Vorteil: einen finanziellen Vorteil aus etw. ziehenzískat finanční užitek z čeho

zu: Tür zu, es zieht!Zavřít dveře, táhne!