Hlavní obsah

Wurzel

Vyskytuje se v

kořínek: etw. mit Wurzeln herausziehenvytrhnout co s kořínky

vyhrábnout: Wurzeln aus dem Boden aushebenvyhrábnout kořeny ze země

vykopnout: die Wurzel ausgrabenvykopnout kořen

kořen: tiefe Wurzeln habenmít hluboké kořeny

Wurzel: die Wurzel allen Übelspříčina všeho zla