Hlavní obsah

Feld

Das, podstatné jméno~(e)s, ~er

  1. das Feld räumen vyklidit pole ustoupit, rezignovat

Vyskytuje se v

begehen: einen Weg/ein Feld begehenchodit po cestě/poli

elektrický: elektrisches Feldfyz. elektrické pole

magnetický: das Magnetfeld, magnetisches Feldfyz. magnetické pole

křižovat: Die Straße kreuzt das Feld.Cesta křižuje pole.

křižovat se: Das Feld kreuzt den Feldweg.Pole se křižuje s lesní cestou.

mezi: der Weg zwischen den Felderncesta mezi poli

osít: das Feld mit Getreide besäenosít pole obilím

panáčkovat: Der Hase kegelt im Feld.Zajíc panáčkuje v poli.

panák: ein Strohmann auf dem Feldslaměný panák na poli

po: durch die Felder streifenchodit po polích

pole: ein fruchtbares Feldúrodné pole

pracovat: auf dem Feld werkenpracovat na poli

proškrtat: leere Felder eines Formulars durchkreuzenproškrtat prázdná políčka formuláře

rozlít se: Der angeschwollene Fluss überschwemmte die Felder.Rozvodněná řeka se rozlila po polích.

zalít: Der Fluss hat die Felder überschwemmt.Řeka zalila pole.

zrát: Das Getreide reift auf den Feldern.Obilí zraje na polích.

Feld: ein Feld des Schachbrettespolíčko šachovnice