Hlavní obsah

pole

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

  1. (pro pěstování) das Feld, der Ackeržitné/kukuřičné poledas Kornfeld/Maisfeldúrodné poleein fruchtbares Feldobdělávat poledas Feld bebauen
  2. (oblast výskytu) das Feldropné poledas Erdölfeld
  3. (bitevní) das Feldbitevní/válečné poledas Schlachtfeld/Kriegsfeld
  4. (nějak ohraničené) das Feldpole šachovnicedas Schachfeld
  5. (zasažené nějakým jevem) das Feld
  6. (obor činnosti) das Feld, das Gebiet, das Fachgebiet

Vyskytuje se v

begehen: einen Weg/ein Feld begehenchodit po cestě/poli

bewässern: Reisfelder bewässernzavlažovat rýžová pole

Feld: ins Feld ziehentáhnout do pole

bitevní: bitevní poledas Schlachtfeld, Gefechtsfeld

elektrický: fyz. elektrické poleelektrisches Feld

magnetický: fyz. magnetické poledas Magnetfeld, magnetisches Feld

melounový: melounové poledas Melonenfeld

prosný: prosné poledas Hirsefeld

rýžový: rýžové poledas Reisfeld

křižovat: Cesta křižuje pole.Die Straße kreuzt das Feld.

křižovat se: Pole se křižuje s lesní cestou.Das Feld kreuzt den Feldweg.

mezi: cesta mezi polider Weg zwischen den Feldern

osít: osít pole obilímdas Feld mit Getreide besäen

panáčkovat: Zajíc panáčkuje v poli.Der Hase kegelt im Feld.

panák: slaměný panák na poliein Strohmann auf dem Feld

po: chodit po políchdurch die Felder streifen

pracovat: pracovat na poliauf dem Feld werken

rozlít se: Rozvodněná řeka se rozlila po polích.Der angeschwollene Fluss überschwemmte die Felder.

zalít: Řeka zalila pole.Der Fluss hat die Felder überschwemmt.

zrát: Obilí zraje na polích.Das Getreide reift auf den Feldern.

volný: mít volné pole působnostiein freies Betätigungsfeld haben