Hlavní obsah

pole

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

  1. (pro pěstování) das Feld, der Ackeržitné/kukuřičné poledas Kornfeld/Maisfeldúrodné poleein fruchtbares Feldobdělávat poledas Feld bebauen
  2. (oblast výskytu) das Feldropné poledas Erdölfeld
  3. (bitevní) das Feldbitevní/válečné poledas Schlachtfeld/Kriegsfeld
  4. (nějak ohraničené) das Feldpole šachovnicedas Schachfeld
  5. (zasažené nějakým jevem) das Feld
  6. (obor činnosti) das Feld, das Gebiet, das Fachgebiet

Vyskytuje se v

bitevní: das Schlachtfeld, Gefechtsfeldbitevní pole

elektrický: elektrisches Feldfyz. elektrické pole

magnetický: das Magnetfeld, magnetisches Feldfyz. magnetické pole

melounový: das Melonenfeldmelounové pole

prosný: das Hirsefeldprosné pole

rýžový: das Reisfeldrýžové pole

křižovat: Die Straße kreuzt das Feld.Cesta křižuje pole.

křižovat se: Das Feld kreuzt den Feldweg.Pole se křižuje s lesní cestou.

mezi: der Weg zwischen den Felderncesta mezi poli

osít: das Feld mit Getreide besäenosít pole obilím

panáčkovat: Der Hase kegelt im Feld.Zajíc panáčkuje v poli.

panák: ein Strohmann auf dem Feldslaměný panák na poli

po: durch die Felder streifenchodit po polích

pracovat: auf dem Feld werkenpracovat na poli

rozlít se: Der angeschwollene Fluss überschwemmte die Felder.Rozvodněná řeka se rozlila po polích.

zalít: Der Fluss hat die Felder überschwemmt.Řeka zalila pole.

zrát: Das Getreide reift auf den Feldern.Obilí zraje na polích.

volný: ein freies Betätigungsfeld habenmít volné pole působnosti

pole: das Erdölfeldropné pole