Hlavní obsah

neu

Vyskytuje se v

Mensch: ein neuer Mensch werdenbýt úplně jiný člověk změnit se

neu: seit neuestemnově, od nedávna

Rutsch: Guten Rutsch ins neue Jahr!Dobrý start do nového roku!

anerkennen: den neuen Chef anerkennenakceptovat nového šéfa

anweisen: den neuen Mitarbeiter bei seiner Arbeit anweisenpoučit nového spolupracovníka o jeho práci

Film: einen neuen Film in den Fotoapparat einlegenzaložit do fotoaparátu nový film

Impuls: j-m/etw. neue Impulse gebendát komu/čemu nové podněty

ansprechen: Dein neues Auto spricht mich an.Tvoje nové auto se mi líbí.

behandeln: die neue Maschine bedachtsam behandelnzacházet opatrně s novým strojem

betrügen: Du betrügst dich selbst, wenn du von deiner neuen Arbeit zu viel erwartest.Klameš sama sebe, když očekáváš přespříliš od své nové práce.

brauchen: Geld für eine neue Wohnung brauchenpotřebovat peníze na nový byt

denn: Was gibt es denn Neues?Copak je nového?

ein, eine, ein: ein neues Auto kaufenkoupit nové auto

einlegen: einen neuen Film in die Kamera einlegenvložit nový film do fotoaparátu

einrichten: sein Leben neu einrichtennově si zařídit život

eins: Ich brauche ein neues Hemd und zwar eins, das zu meiner blauen Krawatte passt.Potřebuji novou košili, a to takovou, která se hodí k mé modré kravatě.

Einsicht: neue theoretische Einsichten gewinnenzískat nové teoretické poznatky

Ersatz: Ich bekam eine neue Tasche als Ersatz für die beschädigte.Dostal jsem novou tašku jako náhradu za tu poškozenou.

etwas: etwas Neues/anderesněco nového/jiného

fest: eine neue feste Fiber entwickelnvyvinout nové odolné vlákno

Frühling: přen. einen neuen/zweiten Frühling erlebenchytit druhou mízu

Garderobe: neue Garderobe besorgenkoupit si nové oblečení

geben: j-m neue Hoffnung gebendát komu novou naději

Gebrauch: ein neues Gerät in Gebrauch nehmenzačít používat nový přístroj

Gespräch: das Gespräch auf den neuen Film bringenpřivést řeč/hovor na ten nový film

gewinnen: Das Haus hat durch die neuen Fenster gewonnen.Dům získal novými okny.

klatschen: über die neuen Nachbarn klatschendrbat nové sousedy

kosten: vom neuen Wein kostenokusit nové víno

Mut: (neuen) Mut fassenzískat (nové) odhodlání

nichts: Es gibt nichts Neues.Není nic nového.

Papier: j-m neue Papiere ausstellenvystavit komu nové papíry

Reiz: der Reiz des Neuen/Verbotenenpůvab nového/zakázaného

reizen: Alles Neue reizt.Všechno nové láká.

schaffen: neue Stellen schaffenvytvořit nová (pracovní) místa

schon: Wenn wir schon ein Auto kaufen, dann ein neues.Když už jednou koupíme nějaké auto, tak nové.

sparen: für/auf ein neues Haus sparenšetřit na nový dům

spazieren: hovor., žert. ein neues Kleid spazieren führen/tragenprovětrat/vzít si na sebe nové šaty

suchen: Sie suchen noch einen neuen Koch.Shánějí ještě nového kuchaře.

Übersetzung: einen Roman in einer neuen Übersetzung herausgebenvydat nový překlad románu

verstehen: Der neue Schüler versteht sich gut mit seinen Mitschülern.Nový žák si dobře rozumí se svými spolužáky.

vorführen: das neue Auto seinem Kollegen vorführenukázat svému kolegovi nové auto

vorliegen: Es liegt keine neue Äußerung vor.Není vydáno žádné nové prohlášení.

werfen: neuen Weltrekord werfenhodit nový světový rekord

poznatek: nach den neusten Erkenntnissenpodle nejnovějších poznatků

šťastný: Frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr!Veselé Vánoce a šťastný nový rok!

adaptovat: sich an die neue Umgebung anpassenadaptovat se na nové prostředí

aktualizovat: die Webseite neu ladenvýp. aktualizovat webovou stránku

bombastický: die neue bombastische Werbungnová bombastická reklama

civět: j-s neues Auto anstarrencivět na čí nové auto

co: Seitdem er den neuen Job hat, habe ich ihn nicht gesehen.Co má novou práci, neviděl jsem ho.

číslo: eine neue Nummer einer Zeitungnové číslo novin

dřít: Meine neuen Schuhe reiben mir die Fersen wund.Nové boty mě dřou na patách.

hledat: eine neue Wohnung suchenhledat nový byt

holka: Er hat eine neue Freundin.Má novou holku.

komunikace: einen neuen Verkehrsweg bauenbudovat novou komunikaci

kuchařka: ein neues Kochbuch kaufenkoupit si novou kuchařku

loajalita, loajálnost: die Loyalität gegenüber dem neuen Regimeloajalita novému režimu

mačkat: Der neue Stoff knittert.Ta nová látka se mačká.

metoda: eine neue Methode ausprobierenvyzkoušet novou metodu

místo: eine neue Stelle suchenhledat si nové místo

model: das neueste Modellnejnovější model

multilicence: die Multilizenz für die neue Wörterbuch-Versionmultilicence na novou verzi slovníku

nabrat: neue Mitglieder aufnehmennabrat nové členy

načít: sich an die neue Aufgabe begebennačít nový úkol

nanovo: aufs Neue beginnenzačít nanovo

nastěhovat: j-m einen neuen Mitbewohner vermittelnnastěhovat komu nového spolubydlícího

nastudovat: ein neues Repertoire einstudierennastudovat nový repertoár

nově: neu eröffnetes Geschäftnově otevřený obchod

nový: neues Haus/Möbelnový dům/nábytek

odhlasovat: Das Parlament hat ein neues Gesetz beschlossen.Parlament odhlasoval nový zákon.

osadník: Es kamen neue Siedler hinzu.Přicházeli noví osadníci.

ozkoušet (si): den neuen Mantel anprobierenozkoušet nový kabát

pobuřovat: die Bürger gegen die neue Regierung aufhetzenpobuřovat občany proti nové vládě

pochlubit se: sich seines neuen Autos rühmenpochlubit se novým autem

porozhlédnout se: sich nach einer neuen Arbeit umsehenporozhlédnout se po nové práci

povozit: den Freund im neuen Auto spazierenfahrenpovozit kamaráda v novém autě

prodiskutovat: Sie diskutierten die neue Lage durch.Prodiskutovali novou situaci.

prohnout se: Er musste beim Kauf des neuen Autos blechen.Prohnul se při koupi nového auta.

představení: die Vorführung eines neuen Erzeugnisses auf der Messepředstavení nového výrobku na veletrhu

přiučit: dem Hund neue Kommandos zusätzlich beibringenpřiučit psa novým povelům

přiučit se: etwas Neues dazulernenpřiučit se něčemu novému

rázem: Urplötzlich tauchten neue Schwierigkeiten auf.Rázem se objevily další potíže.

referovat: Die Presse berichtet über den neuen Film.Tisk referuje o novém filmu.

rokovat: Die Studenten diskutierten über den neuen Stundenplan.Studenti rokovali o novém rozvrhu.

řada: mehrere Zeilen neuer Häuserněkolik řad nových domků

seknout: Das neue Kleid steht dir!Ty nové šaty ti seknou!

sjezdit: Er fuhr bald neue Reifen ab.Brzy sjezdil nové pneumatiky.

smlouvat: über neue Bedingungen verhandelnsmlouvat o nových podmínkách

spřátelit se: sich mit neuen Mitschülern anfreundenspřátelit se s novými spolužáky

spustit: Ich habe mein neues Notebook gestartet.Spustil jsem svůj nový notebook.

šetřit: Wir sparen für/auf ein neues Auto.Šetříme na nové auto.

šilhat: auf das neue Haus ein Auge werfenšilhat po novém domě

škrábat: Der neue Pulli kratzt.Nový svetr škrábe.

Jahr: Guten Rutsch ins neue Jahr!Dobrý start do nového roku! silvestrovské přání

trailer: der Trailer zu einem neuen Computerspieltrailer na novou počítačovou hru

ťuknout: eine Delle in sein neues Auto machenťuknout si nové auto

utvořit: ein neues Wort bildenutvořit nové slovo