Hlavní obsah

Frühling

Der, podstatné jméno~s, ~e

  • jaropřen. einen neuen/zweiten Frühling erlebenchytit druhou mízu

Vyskytuje se v

jaro: im Frühlingna jaře

pražský: das Musikfestival Prager Frühlinghudební festival Pražské jaro

letos: dieses Jahr im Frühlingletos na jaře

počátkem: Es passierte zu Beginn des Frühlings.Stalo se to počátkem jara.

příchod: der Einzug des Frühlings/Winterspříchod jara/zimy

roztát: Im Frühling ist aller Schnee zerschmolzen.Zjara roztál všechen sníh.

tady: Der Frühling ist schon da.Jaro už je tady.

takhle: Es war so im frühen Frühling.Bylo to takhle brzo na jaře.

zavítat: Endlich ist der Frühling bei uns eingekehrt.Konečně k nám zavítalo jaro.

zpozdit se: Der Frühling hat sich dieses Jahr verzögert.Jaro se letos zpozdilo.

Frühling: přen. einen neuen/zweiten Frühling erlebenchytit druhou mízu