Hlavní obsah

nově

Příslovce

  1. (nedávno) neunově otevřený obchodneu eröffnetes Geschäftnově vzniklýneu entstanden
  2. (znovu) neunově zvolenýneu gewählt

Vyskytuje se v

zbrusu: zbrusu novýfunkelnagelneu

koření: nové kořeníder Nelkenpfeffer, ÖrD das Neugewürz, der/das Piment

nový: zbrusu novýnagelneu, brandneu

poznatek: podle nejnovějších poznatkůnach den neusten Erkenntnissen

šťastný: Veselé Vánoce a šťastný nový rok!Frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr!

adaptovat: adaptovat se na nové prostředísich an die neue Umgebung anpassen

bombastický: nová bombastická reklamadie neue bombastische Werbung

civět: civět na čí nové autoj-s neues Auto anstarren

co: Co má novou práci, neviděl jsem ho.Seitdem er den neuen Job hat, habe ich ihn nicht gesehen.

číslo: nové číslo novineine neue Nummer einer Zeitung

dřít: Nové boty mě dřou na patách.Meine neuen Schuhe reiben mir die Fersen wund.

hledat: hledat nový byteine neue Wohnung suchen

holka: Má novou holku.Er hat eine neue Freundin.

komunikace: budovat novou komunikacieinen neuen Verkehrsweg bauen

kuchařka: koupit si novou kuchařkuein neues Kochbuch kaufen

loajalita, loajálnost: loajalita novému režimudie Loyalität gegenüber dem neuen Regime

mačkat: Ta nová látka se mačká.Der neue Stoff knittert.

metoda: vyzkoušet novou metodueine neue Methode ausprobieren

místo: hledat si nové místoeine neue Stelle suchen

model: nejnovější modeldas neueste Modell

multilicence: multilicence na novou verzi slovníkudie Multilizenz für die neue Wörterbuch-Version

nabrat: nabrat nové členyneue Mitglieder aufnehmen

načít: načít nový úkolsich an die neue Aufgabe begeben

nastěhovat: nastěhovat komu nového spolubydlícíhoj-m einen neuen Mitbewohner vermitteln

nastudovat: nastudovat nový repertoárein neues Repertoire einstudieren

nově: nově otevřený obchodneu eröffnetes Geschäft

odhlasovat: Parlament odhlasoval nový zákon.Das Parlament hat ein neues Gesetz beschlossen.

osadník: Přicházeli noví osadníci.Es kamen neue Siedler hinzu.

oslava: oslava Nového roku/Silvestradas Neujahrsfest/die Silvesterfeier

ozkoušet (si): ozkoušet nový kabátden neuen Mantel anprobieren

pobuřovat: pobuřovat občany proti nové vládědie Bürger gegen die neue Regierung aufhetzen

pochlubit se: pochlubit se novým autemsich seines neuen Autos rühmen

porozhlédnout se: porozhlédnout se po nové prácisich nach einer neuen Arbeit umsehen

povozit: povozit kamaráda v novém autěden Freund im neuen Auto spazierenfahren

prodiskutovat: Prodiskutovali novou situaci.Sie diskutierten die neue Lage durch.

prohnout se: Prohnul se při koupi nového auta.Er musste beim Kauf des neuen Autos blechen.

představení: představení nového výrobku na veletrhudie Vorführung eines neuen Erzeugnisses auf der Messe

přiučit: přiučit psa novým povelůmdem Hund neue Kommandos zusätzlich beibringen

přiučit se: přiučit se něčemu novémuetwas Neues dazulernen

referovat: Tisk referuje o novém filmu.Die Presse berichtet über den neuen Film.

rokovat: Studenti rokovali o novém rozvrhu.Die Studenten diskutierten über den neuen Stundenplan.

řada: několik řad nových domkůmehrere Zeilen neuer Häuser

seknout: Ty nové šaty ti seknou!Das neue Kleid steht dir!

sjezdit: Brzy sjezdil nové pneumatiky.Er fuhr bald neue Reifen ab.

smlouvat: smlouvat o nových podmínkáchüber neue Bedingungen verhandeln

spřátelit se: spřátelit se s novými spolužákysich mit neuen Mitschülern anfreunden

spustit: Spustil jsem svůj nový notebook.Ich habe mein neues Notebook gestartet.

šetřit: Šetříme na nové auto.Wir sparen für/auf ein neues Auto.

šilhat: šilhat po novém doměauf das neue Haus ein Auge werfen

škrábat: Nový svetr škrábe.Der neue Pulli kratzt.

trailer: trailer na novou počítačovou hruder Trailer zu einem neuen Computerspiel

ťuknout: ťuknout si nové autoeine Delle in sein neues Auto machen

ubývat: Ubývá nově narozených dětí.Die Zahl der neugeborenen Kinder nimmt ab.

utvořit: utvořit nové slovoein neues Wort bilden

uvést: uvést nové zboží na trheinen neuen Artikel auf den Markt einführen

vcházet: Nový zákon zítra vchází v platnost.Das neue Gesetz tritt morgen in Kraft.

vstřebat: vstřebat nový jazykdie neue Sprache in sich aufsaugen

vybudovat: vybudovat nové sídlištěneue Wohnsiedlung errichten

vyhlédnout: Zloděj si vyhlédl novou oběť.Der Dieb suchte sich ein neues Opfer aus.

vynalezený: testovat nově vynalezenou metodueine neu erfundene Methode testen

vynikat: Nový hráč v týmu vynikal.Der neue Spieler ragte aus der Mannschaft heraus.

vypěstovat: Vypěstoval novou odrůdu jablek.Er züchtete eine neue Apfelsorte.

výzkumník: Výzkumníci testují nový lék.Die Forscher testen ein neues Medikament.

vžít se: Nové pojmenování se už vžilo.Die neue Benennung hat sich schon eingebürgert.

zaběhnout se: Nová pila se už zaběhla.Die neue Säge hat sich schon eingelaufen.

začít: začít nový životein neues Leben anfangen

zaměnit: zaměnit starý nábytek za novýein altes Möbel durch ein neues ersetzen

zapracovat se: Rychle se v nové práci zapracoval.Er hat sich schnell in der neuen Arbeit eingearbeitet.

záruka: dát záruku za nového členafür ein neues Mitglied Bürgschaft leisten

zazářit: Mezi zpěvačkami zazářila nová hvězda.Unter den Sängerinnen glänzte ein neuer Star.

zinscenovat: zinscenovat nový muzikálein neues Musical inszenieren

duch: vnést kam nového duchafrischen Wind in etw. bringen

koště: pořek. Nové koště dobře mete.Neue Besen kehren gut.

mést: Nové koště dobře mete.Neue Besen kehren gut.

rok: Šťastný nový rok!Glückliches neues Jahr!