Hlavní obsah

opět

Příslovce

  1. (ještě jednou) wieder(um), nochmalsKrátké sukně jsou opět módní.Kurze Röcke sind wieder in.
  2. (pro vystřídání) wieder

Vyskytuje se v

podražit: Cigarety opět podražily.Die Zigaretten verteuerten sich wieder.

se, si: O víkendu jsem se opět přejedla.Am Wochenende habe ich mich wieder übergessen.

stmelit se: Rodina se opět stmelila.Die Familie hat sich wieder vereinigt.

vršit se: Chyby se opět vrší.Fehler häufen sich wieder.

zpevnit: Dolar opět zpevnil.Der Dollar hat sich wieder gefestigt.

einräumen: umístit nábytek (opět) do pokojedie Möbel (wieder) ins Zimmer einräumen

mein: Tento rok absolvuji opět svůj léčebný pobyt.Ich mache dieses Jahr wieder meine Kur.

sein: Ceny tento měsíc opět stouply.Die Preise sind in diesem Monat wieder gestiegen.

zulegen: Dolar opět posílil.Der Dollar hat wieder zugelegt.

opět: Krátké sukně jsou opět módní.Kurze Röcke sind wieder in.