Hlavní obsah

prodiskutovat

Vyskytuje se v

durchdiskutieren: prodiskutovat otázkueine Frage durchdiskutieren

prodiskutovat: Prodiskutovali novou situaci.Sie diskutierten die neue Lage durch.