Hlavní obsah

Gespräch

Das, podstatné jméno~(e)s, ~e

  1. (roz)hovor, rozmluva, řečdas Gespräch auf den neuen Film bringenpřivést řeč/hovor na ten nový filmSie waren in ein Gespräch vertieft.Byli zabráni do hovoru.mit dem Nachbarn ins Gespräch kommendát se do hovoru/řeči se sousedem
  2. telefonát, hovor
  3. hovor.téma, předmět debaty

Vyskytuje se v

führen: ein (Telefon)Gespräch mit j-m führenvést s kým (telefonický) rozhovor

einlassen: sich in ein Gespräch einlassendát se do hovoru

folgen: einem Gespräch mit Interesse folgense zájmem sledovat rozhovor

rein: Das ist ein rein privates Gespräch.To je čistě soukromý rozhovor.

steuern: ein Gespräch geschickt steuernšikovně usměrňovat rozhovor

rozhovor: dát se s kým do rozhovorumit j-m ins Gespräch kommen

volaný: hovor na účet volanéhodas R-Gespräch

volat: volat na účet volanéhoein R-Gespräch führen

dát se: dát se do řeči s kýmmit j-m ins Gespräch kommen

duchaplný: duchaplná řečein sinniges Gespräch

načít: načít hovordas Gespräch anschneiden

oficiální: pokračovat v oficiálních rozhovorechoffizielle Gespräche wieder aufnehmen

pohovor: vést přátelský pohovor s kýmmit j-m ein freundliches Gespräch führen

připlést se: připlést se do hovorusich ins Gespräch mischen

reprodukce: reprodukce rozhovorueine Reproduktion des Gesprächs

sekundovat: Sekundovali si v hovoru.Sie haben sich im Gespräch sekundiert.

stočit se: Hovor se stočil na minulé události.Das Gespräch wurde auf die vergangenen Ereignisse gelenkt.

úryvek: vyslechnout úryvek rozhovorueinen Auschnitt aus dem Gespräch abhören

vést: Vedl s ní dlouhý rozhovor.Er führte ein langes Gespräch mit ihr.

vhodný: vhodná doba pro rozhovoreine für das Gespräch günstige Zeit

vyrušit: Vyrušil jsi nás z rozhovoru.Du hast unser Gespräch gestört.

zamíchat se: zamíchat se do rozhovorusich in ein Gespräch einmischen

zaplést se: zaplést se do hovorusich ins Gespräch einmischen

zavolat: zavolat na účet volanéhoein R-Gespräch führen

zezdola: slyšet zezdola hlasitý hovorein lautes Gespräch von unten hören

rozhovor: rozhovor mezi čtyřma očimadas Gespräch unter vier Augen

účet: hovor na účet volanéhodas R-Gespräch