Hlavní obsah

Gespräch

Das, podstatné jméno~(e)s, ~e

  1. (roz)hovor, rozmluva, řečdas Gespräch auf den neuen Film bringenpřivést řeč/hovor na ten nový filmSie waren in ein Gespräch vertieft.Byli zabráni do hovoru.mit dem Nachbarn ins Gespräch kommendát se do hovoru/řeči se sousedem
  2. telefonát, hovor
  3. hovor.téma, předmět debaty

Vyskytuje se v

führen: ein (Telefon)Gespräch mit j-m führenvést s kým (telefonický) rozhovor

einlassen: sich in ein Gespräch einlassendát se do hovoru

folgen: einem Gespräch mit Interesse folgense zájmem sledovat rozhovor

rein: Das ist ein rein privates Gespräch.To je čistě soukromý rozhovor.

steuern: ein Gespräch geschickt steuernšikovně usměrňovat rozhovor

Gespräch: das Gespräch auf den neuen Film bringenpřivést řeč/hovor na ten nový film