Hlavní obsah

Diskussion

Die, podstatné jméno~, ~en

  1. über etw. Akk diskuse o čeman der Diskussion teilnehmen(z)účastnit se diskuse
  2. diskuse výměna názorů

Die, podstatné jméno~, ~en

  1. etw. Akk zur Diskussion stellen předložit co k diskusi

Vyskytuje se v

anschließen: An den Vortrag schloss eine Diskussion an.Na přednášku navazovala diskuse.

Leitung: j-n mit der Leitung der Diskussion beauftragenpověřit koho vedením diskuse

diskuse: zapojit koho do diskusej-n in die Diskussion einbeziehen

následovat: Po přednášce následovala diskuze.An die Vorlesung war eine Diskussion angeschlossen.

ohnivý: vést ohnivou diskuzi s kýmeine flammende Diskussion führen

rozvířit: rozvířit diskusieine Diskussion auslösen

rozvířit se: Rozvířila se živá diskuse.Es entbrannte eine lebhafte Diskussion

rozvleklý: rozvleklá diskuseeine weitschweifige Diskussion

vmísit se: vmísit se do debatysich in eine Diskussion einmischen

živý: živá diskuseeine angeregte Diskussion