Hlavní obsah

Diskussion

Die, podstatné jméno~, ~en

  1. über etw. Akk diskuse o čeman der Diskussion teilnehmen(z)účastnit se diskuse
  2. diskuse výměna názorů

Die, podstatné jméno~, ~en

  1. etw. Akk zur Diskussion stellen předložit co k diskusi

Vyskytuje se v

anschließen: An den Vortrag schloss eine Diskussion an.Na přednášku navazovala diskuse.

Leitung: j-n mit der Leitung der Diskussion beauftragenpověřit koho vedením diskuse

diskuse: j-n in die Diskussion einbeziehenzapojit koho do diskuse

následovat: An die Vorlesung war eine Diskussion angeschlossen.Po přednášce následovala diskuze.

ohnivý: eine flammende Diskussion führenvést ohnivou diskuzi s kým

rozvířit: eine Diskussion auslösenrozvířit diskusi

rozvířit se: Es entbrannte eine lebhafte DiskussionRozvířila se živá diskuse.

rozvleklý: eine weitschweifige Diskussionrozvleklá diskuse

vmísit se: sich in eine Diskussion einmischenvmísit se do debaty

živý: eine angeregte Diskussionživá diskuse

Diskussion: an der Diskussion teilnehmen(z)účastnit se diskuse