Hlavní obsah

diskuse, diskuze

Vyskytuje se v

následovat: Po přednášce následovala diskuze.An die Vorlesung war eine Diskussion angeschlossen.

ohnivý: vést ohnivou diskuzi s kýmeine flammende Diskussion führen

rozvířit: rozvířit diskusieine Diskussion auslösen

rozvířit se: Rozvířila se živá diskuse.Es entbrannte eine lebhafte Diskussion

rozvleklý: rozvleklá diskuseeine weitschweifige Diskussion

živý: živá diskuseeine angeregte Diskussion

anschließen: An den Vortrag schloss eine Diskussion an.Na přednášku navazovala diskuse.

Diskussion: an der Diskussion teilnehmen(z)účastnit se diskuse

Leitung: j-n mit der Leitung der Diskussion beauftragenpověřit koho vedením diskuse