Hlavní obsah

smazaný

Přídavné jméno

  1. (o ploše ap.) (ab)gewischt, (ab)gelöschtčerstvě smazaná tabuledie frisch gewischte Tafel
  2. (záznam ap.) gelöschtvýp. smazaný soubordie gelöschte Datei

Vyskytuje se v

účet: výp. zrušit/smazat účetein Konto schließen/löschen

smazat: smazat příklad z tabuledie Rechenaufgabe von der Tafel wischen

smazat: smazat tabuli (mokrou houbou)die Tafel (mit einem nassen Schwamm) wischen

smazat: smazat videozáznamdie Videoaufnahme löschen

tabule: smazat tabulidie Tafel wischen

löschen: eine Schuld löschensmazat dluh