Hlavní obsah

tabule

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (svislá deska) die Tafel, das Schildvyvolat k tabulian die Tafel rufensmazat tabulidie Tafel wischendopravní tabuledas Verkehrsschildinformační tabuledie Hinweistafel
  2. (stůl s jídlem) die Tafelštědrovečerní tabuledie Weihnachtstafel
  3. (skleněná výplň oken ap.) die Scheibe
  4. (co připomíná desku) die Tafel, die Platte

Vyskytuje se v

interaktivní: interaktives Whiteboardinteraktivní tabule

nástupištní: die Bahnsteigtafelnástupištní tabule

příjezd: die Ankunftstafeltabule s příjezdy

směrový: der Wegweiserdopr. směrová tabule

čelo: am Kopf der Tafel sitzensedět v čele tabule

smazaný: die frisch gewischte Tafelčerstvě smazaná tabule

smazat: die Rechenaufgabe von der Tafel wischensmazat příklad z tabule

stírat: die Tafel mit dem Schwamm wischenstírat tabuli houbou

Kreide: etw. mit Kreide an die Tafel schreibenpsát co křídou na tabuli

Tafel: den Schüler an die Tafel rufenvyvolat žáka k tabuli

auslöschen: die Schrift an der Tafel auslöschenvymazat nápis na tabuli

durchfliegen: Ein Stein flog (durch die Scheibe) durch.Kámen proletěl (okenní) tabulí.

stellen: sich an die Tafel stellenpostavit se k tabuli

tabule: das Verkehrsschilddopravní tabule