Hlavní obsah

smazaný

Přídavné jméno

  1. (o ploše ap.) (ab)gewischt, (ab)gelöschtčerstvě smazaná tabuledie frisch gewischte Tafel
  2. (záznam ap.) gelöschtvýp. smazaný soubordie gelöschte Datei

Vyskytuje se v

smazat: die Rechenaufgabe von der Tafel wischensmazat příklad z tabule

tabule: die Tafel wischensmazat tabuli

löschen: eine Schuld löschensmazat dluh

smazaný: die frisch gewischte Tafelčerstvě smazaná tabule