Hlavní obsah

Blume

Vyskytuje se v

abschneiden: uříznout pár květinein paar Blumen abschneiden

Grab: položit květiny na čí hrobBlumen auf j-s Grab legen

kommen: Už se objevují první květiny.Die ersten Blumen kommen schon.

Regen: záplava květinein Regen von Blumen

schmücken: ozdobit stůl květinamieinen Tisch mit Blumen schmücken

winden: uvít květiny do věncedie Blumen zu einem Kranz winden

balkon: pěstovat květiny na balkoněBlumen auf dem Balkon anpflanzen

obalit: Obalila květiny papírem.Sie hat die Blumen in Papier gewickelt.

oddalovat: oddalovat květiny od oknaBlumen vom Fenster entfernen

ověnčit: ověnčit sochu kvítímdie Statue mit Blumen umkränzen

svázat: svázat květiny do věncedie Blumen zum Kranz (zusammen)binden

škubat: Neškubej ty kytky!Rupfe die Blumen nicht!

trhat: Trhá květiny.Sie pflückt die Blumen.

vystrčit: vystrčit květiny na balkonBlumen auf den Balkon hinausstellen

zalít: zalít květinydie Blumen gießen

Blume: kvetoucí květinaeine blühende Blume