Hlavní obsah

Blume

Vyskytuje se v

abschneiden: ein paar Blumen abschneidenuříznout pár květin

Grab: Blumen auf j-s Grab legenpoložit květiny na čí hrob

kommen: Die ersten Blumen kommen schon.Už se objevují první květiny.

Regen: ein Regen von Blumenzáplava květin

schmücken: einen Tisch mit Blumen schmückenozdobit stůl květinami

winden: die Blumen zu einem Kranz windenuvít květiny do věnce

balkon: pěstovat květiny na balkoněBlumen auf dem Balkon anpflanzen

obalit: Obalila květiny papírem.Sie hat die Blumen in Papier gewickelt.

oddalovat: oddalovat květiny od oknaBlumen vom Fenster entfernen

ověnčit: ověnčit sochu kvítímdie Statue mit Blumen umkränzen

svázat: svázat květiny do věncedie Blumen zum Kranz (zusammen)binden

škubat: Neškubej ty kytky!Rupfe die Blumen nicht!

trhat: Trhá květiny.Sie pflückt die Blumen.

vystrčit: vystrčit květiny na balkonBlumen auf den Balkon hinausstellen

zalít: zalít květinydie Blumen gießen